top of page
Marble Surface

AHÆNGIGHED

Hvis man kigger på menneskets fundamentale instinkter og behov, så har vi brug for at have en tilknytning og et tilhørsforhold til andre mennesker, vi kan ikke overleve uden. 

De naturlige endorfiner der skabes i hjernen får os til at føle et tilhørsforhold og den vigtige tilknytning som vi har brug for.  Opiater, heroin, og alkohol, binder sig til receptorer i hjernen som også skaber følelsen af tilknytning og tilhørsforhold.

Hvis vi i barndommen oplever stres og traumer, udvikler vi ikke et naturligt endorfin system, og derved kommer man til at mangle følelsen af tilknytning og tilhørsforhold, og det er her, at opiater, heroin, og alkohol kan hjælpe med at få følelsen af at hører til, og mærke den vigtige tilknytning, derfor er det så afhængigheds skabende.


Afhængige mennesker har et desperat behov for tilknytning og det at hører til. Tilknytning og tilhørsforhold er ikke et behov man kan forhandle om det ligger latent i menneskets natur, og er et overlevelsesinstinkt.

Et andet behov som også ligger latent i mennesket er følelsen af at være autentisk, og ægte og det betyder at man skal være forbundet til sig selv, så derfor er det vigtigt at man ved hvad man føler, man derefter kan handle på det, det er det der kaldes vores mavefornemmelse.

Mavefornemmelsen skal man bruge til at navigere mellem andre mennesker, vores forfædre brugte den til at kunne mærke når der var fare på færde, når de var ude og jage eller skulle passe på deres familier når der opstod fare fra andre rivaliserende stammer. Da dette er menneskets instinkter, er det derfor umuligt for mennesket udelukkende at kunne navigere i livet kun ved at bruge vores intellekt.

Så mavefornemmelse, tilknytning, tilhørsforhold, og det at være autentisk og ægte er færdigheder som ligger latent i mennesket og skal sørge for overlevelse det er menneskets instinkter og natur.

Så hvad sker der når vores autentiske jeg truer vores tilknytning i forhold til vores nære relationer?

Vi bliver som børn nødt til at undertrykke vores følelser, af den behandling vi får fra vores forældre som kan have været voldelige, dybt alkoholiseret, eller på anden måde har traumatiseret os følelsesmæssigt, vi går på kompromis uagtet at vi kommer til at undertrykke, vores vrede, uretfærdighed og hvad vi er som børn ellers har af følelser, vores autentiske jeg bliver undertrykt, vi har desperat brug for at blive elsket så derfor er tilknytning og tilhørsforhold vigtigst, det er ikke til forhandling.

Så nu er man begyndt at opgive sit autentiske jeg udelukkende for at overleve!

At opgive sit autentiske jeg er baseret på traumer, og det er vigtigt at forstå at et traume ikke er selve oplevelsen, men den følelse som det skaber inde i en selv, og det er her du mister dine oprigtige følelser og mister tilknytningen til din krop, derfor er det også rigtig svært at være tilstede i nuet, man får derfor en negativ opfattelse af verden og af sig selv, og nu står man så kun tilbage med at prøve og forsvare sig mod andres negative opfattelse af en selv, og alle disse perspektiver bliver ved med at dukke op fra fortiden.

Så afhængighed er ikke det primære problem, det er forsøget på at løse et problem, som er opstået i barndommen grundet traumer da man gik på kompromis med sit autentiske jeg.

RTT kan hjælpe dig med at finde tilknytningen til dig selv igen, og finde tilbage til den autentiske version af dig.

 

2021012111847.jpg
Marble Surface

"Det går så let, at træde i Lystens Dans men når det så er længere henne, og det er Lysten, der danser med Mennesket mod hans viljie: det er en tung Dans!"

Ole Søren Kirkegaard

"vi er måske ikke ansvarlige for den verden, der skabte vores sår, men vi kan tage ansvar for sindet, med hvilket vi skaber vores verden."

Afhængighed er ikke et valg som nogen tager, det er heller ikke et spørgsmål om manglende moral, eller fordi man har en svag karakter, eller mangel på viljestyrke, som mange i samfundet definerer afhængighed.

Men hvad er afhængighed så?

Det er alt hvad der flytter mennesket fra en dårlig følelse mod en god, det kan være stoffer, alkohol, porno, spil, etc.

 

En hvilken som helst form der indbefatter menneskelig ageren.

Afhængighed er en adfærd som mennesker finder lindring i, hvor det behøves på kort sigt, men kommer til at lide under det på den lange bane, man har ikke lyst til at opgive det uanset de negative konsekvenser.

Den officelle definition hos American board of society of addcition medicine er at afhængighed er en primær forstyrrelse I hjernen, som primært opstår af genetiske årsager, og alkoholisme bliver i Danmark betegnet som en decidereret sygdom.

 

En anden populær antagelse er at det er et aktivt valg, og folk selv vælger at være afhængige. Dette er simpelthen ikke sandt!

bottom of page